ข้อเสียของคอนโด

จุดอ่อนคอนโดงามวงศ์วานให้เช่า
คอนโดมิเนียม

1. คอนโดมิเนียมมีค่าเสื่อมเข้ามาเกี่ยวมากกว่าอสังหาอย่างอื่น

2. ราคาจะสูงขึ้น ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาด้วย

3. ตกแต่งเพิ่มราคา ทำได้อย่างจำกัด

4. สถานะคล่องต่ำกว่า ลงทุนแบบอื่นๆ

5. ใช้ระยะเวลารอในการสร้างนาน

6. มีค่าใช้จ่ายในช่วงถือครอง (Carrying Cost)

7. มีค่าใช้จ่ายในการป้องกัน

Read more content at ข้อบกพร่องของห้องชุด.