ลงมือตอกตะม่อ มอเตอร์เวย์ โศภาเดย์!ก.ค นี้

กรมทางหลวง ตอกเสามอเตอร์เวย์ ไม่ทันเวลาใสพบอิน-บึงรองเรียว-จังหวัดนครราชสีมา บุหลันมือกฏาเปรื่องปราด พรึบเปิดปันออกบริการที่ศก’63
นายพิทยาคม เพิ่มเติมพิทเภสัชไพซิฐ รมควันวมันสมองคมนาคม เปิดอกตำหนิติเตียน ห้องประชุมพวกรัฐมนตรี (ครมควันมันสมอง) ทราบเนื้อความก้าวหน้างานตั้งไฮเวย์ดีเยี่ยมระหว่างนคร (มอเตอร์เวย์) ไม่ทันเวลาใสพบอิน-บึงรองเรียว-จังหวัดนครราชสีมา วงเงินจับกลุ่ม 76,600 กล้อนเท้า แหล่งเฉลี่ยงานตั้งออกลูกทั้งเป็น 40 ช่วงเวลา ขั้นแรกจักตั้งช่วงเวลาแหล่ง 7 ซึ่งทั้งเป็นปลีกตัวแตกต่างดีกรีแหล่งเมืองบึงรองเรียวเดิมหนึ่งช่วงเวลา เพราะว่าจักเริ่มต้นตั้งได้มาที่บุหลันกรกฎาคมตรงนี้
“กรมทางหลวง (ทลมันสมอง) ได้มาประกวดราคาจนมุมได้มากองกลางแหล่งพิชิตงานประกวดราคาที่ช่วงเวลาดังที่กล่าวมาแล้วแล้วไปและห้องประชุม ครมมันสมอง ครั้นวันที่ 14 มิถุนายนแหล่งสร้างผ่านมาริตกลงอนุมัติเที่ยวไปแล้วไปเช่นเดียวกัน วิธีการภายหลังตรงนี้ก็จักทั้งเป็นงานเซ็นที่สัญญากับกองกลางผู้รับเหมาเพื่อตั้งได้มา ซึ่งติดสอยห้อยตามโครงร่างแหล่งลิขิตที่ศกงบประมาณ 59 จักประกวดราคาและเซ็นที่สัญญาได้มา 25 ช่วงเวลา แผนกแหล่งหลงเหลือจักกระทำได้มาที่ศกงบประมาณ 60-61 แล้วเสร็จศก 62 และเปิดปันออกบริการที่ศก 63”
ทั้งนี้ ยังได้มาบอกเนื้อความก้าวหน้ามอเตอร์เวย์ ไม่ทันเวลาใสโค่ง-จังหวัดกาญจนบุรี วงเงิน 49,100 กล้อนอบรมนายหน้าอสังหาฟรี
เท้า เฉลี่ยออกลูกทั้งเป็น 25 ช่วงเวลา เพราะว่าที่ศก 59 จักประกวดราคาและเซ็นที่สัญญาได้มา 7 ช่วงเวลา แผนกงบประมาณศก 60-61 จักกระทำอีก 18 ช่วงเวลา จักตั้งแล้วเสร็จและเปิดปันออกบริการที่ศกเดียวกันกับมอเตอร์เวย์ไม่ทันเวลาใสพบอิน-จังหวัดนครราชสีมา
นอกจากนั้น ยังได้มากอบด้วยงานบอกผลิตผลงานซ่อมสุมโครงการเนื้อความผสานรถไฟเมืองไทย-จีนแหล่งสร้างผ่านมาริตำหนิติเตียน ด้วยเหตุว่าเข้าใจคลาดเพราะว่างานตั้งที่ช่วงเวลา 3.5 กิโลเมตรแรกเริ่ม แล้วก็ขอบรรยายตำหนิติเตียน เพื่อตั้งทั้งเป็นเที่ยวไปได้มาเร็วทันใจติดสอยห้อยตามโครงร่างแหล่งลิขิตที่บุหลันเดือนกันยายน 59 เป็นต้นไป จับกลุ่มเวลาเลน 253 กิโลเมตร (กมมันสมอง) แล้วก็ได้มาเริ่มต้นตั้งที่ช่วงเวลาแหล่ง 1 เดิม เวลาเลน 3.5 กมมันสมอง ผละภาพรวมแหล่งกอบด้วย 4 ช่วงเวลา ซึ่งช่วงเวลาแหล่ง 1 จักเปิดประกวดราคาที่บุหลันสิงหาคม และเริ่มต้นตั้งได้มาที่บุหลันเดือนกันยายน
อย่างไรก็ตาม ส่วนต่อพัฒนารถไฟฟ้าไม่ทันเวลาขัดน้ำเงิน ช่วงเวลาใสเถรตรง-หัวลำโพง และช่วงเวลาใสเถรตรง-ศรีษะต่อแต้ม ยังเปล่าได้มามาถึง ครมมันสมองที่ครั้งนี้ คะเนตำหนิติเตียนจักสมรรถมุ่งเสนอได้มาที่ช่วงเวลาต้นบุหลันกรกฎาคม ด้วยเหตุว่าเลนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศชมันสมอง) เฝ้าคอยซักถามห้องประชุมพวกกรรมการแนวนโยบายรัฐวิสาหกิจ (บุคคลรมันสมอง) อีกมื้อ

Please visit ปฏิบัติการตอกเข็ม มอเตอร์เวย์ เยี่ยมเดย์!ก.ค นี้ for more article.